ספרות על יהדות וחרדים

סגל ישראל, נעילה, כתר, 1990

הרומן נעילה מגולל את קורותיה של משפחה מבני היישוב הישן למן תחילת המאה ועד שנות השישים המוקדמות. במעגלים ההולכים ומצטמצמים מתמקד המחבר לבסוף בשני אחים, נחמן וחנוך – הראשון נלכד בקסמו של העולם החרדי והשני עובר תהליך מכאיב של פרידה והתפקרות. השבר משתקף גם בשפה: לשון קודש היונקת מרובדי מקורות קדומים נהפכת לשפה חילונית מודרנית.
 העימות בין שני האחים חושף את הגוונים המסתתרים מאחורי המעטה השחור של העולם החרדי ומאיר באור חדש ומקאברי מיתוסים מקודשים בחברה זו.
 

המחבר ז"ל, לשעבר תלמיד בישיבת פוניבז´, איש הטלוויזיה הישראלית, מתאר את העולם שעזב מתוך כבוד עמוק ויריבות חריפה.


Hillel on Facebook Hillel on Twitter Hillel on Youtube
הקו הפתוח 1-700-70-70-73
שעות מענה

חיפה והצפון / תל אביב

א'-ה' 22:00-18:30 


ירושלים

 א'-ה' 22:00-19:00